Training

Coaching

Begeleiding

CiViO staat voor Contact is verbinding is Ontwikkeling

Wanneer is er werkelijk sprake van verbinding tussen twee personen die met elkaar in contact zijn? Welke vaardigheden vraagt het van een professional om met een groep of individu vanuit binding aan het werk te zijn? We trainen, coachen en begeleiden beroepsopvoeders in de methode Marte Meo. Het betekent letterlijk op eigen kracht. Wij zoomen in op relatie en communicatie.

Marte Meo is een methode die op microniveau de interactie tussen de professional en het kind analyseert door middel van videobeelden. Marte Meo zoomt heel fragmentarisch in op leerkracht- en kindvaardigheden en geeft  concreet weer hoe je de volgende stap in de kindontwikkeling kunt ondersteunen.

De beelden spreken. Je ervaart dat je al heel veel goed doet. Onbewust positief handelen wordt omgezet in vaardigheden die je in verschillende situaties kunt toepassen.